Mobil Logo Yvpnne

Aktuella kurser -23 och -24


Personlig utveckling: september-24
                                       


Kurs i medberoendeproblematik - augusti -23

Måla intuitivt: mars -24 Fullblokad

Kurs i Djurkommunikation

Retreat i Skåne Måla Intuitivt och Sensing Yoyga 15-16/6 -24


 


 1,5 ÅRIG KURS 
Nästa kurs startar  i mars -24

 

Detta är en djupgående kurs i 8 delar som ger dig nycklar i ditt arbete och i dina relationer.

Kursen riktar sig till er som arbetar med människor i olika sammanhang, t ex terapeuter, chefer, vårdpersonal, pedagoger m m.

Jag delar med mig av mina yrkeskunskaper som symbolterapeut, kroppsterapeut och en lång erfarenhet som arbetslivet gett mig.

Vi kommer att arbeta med bl a konfliktlösning, att släppa rädslor som begränsar oss.

Genom att använda oss av bilden som terapiform, sagor, rörelse, gestaltande, drömmar, skriva och berätta och att låta hästar vara en del av lärandet.

Helgerna har sammanhängande teman.

Du kommer att få en grund att stå på och många fina verktyg att använda.

Kursen omfattar 8 träffar under ca 1,5 år.
Nästa kurs startar i mars -24 och avslutas i juni -25

Jag har bjudit in gästföreläsare vid 2 av kurstillfällena.


1.  22-24/3 -24
     Bilden - Symbolerna som grund för växande

2. 31/5-2/6 -24
     Sagor och berättelser
     
3. 23-25/8 24
    Rörelse - Gestaltande
    

4. 25-27/10 -24
     Konfliktlösning - Gemenskap

5. 22-24/11 -24
     Hästar som lärare

6. 21-23/3 -25
    Skriva - berätta

7. 25-27/4 -25
     Drömmar (enl Ullmans metod)

8. 30-31/ o 1/6 -25
     Fördjupning av bilder och sagor


Meditationer och rörelse kommer att vara återkommande vid varje tillfälle som vi träffas.

Pris för kurs 1,5 år 26.500 kr

Vill du hellre betala inför varje träff betalar du 3.600 kr.

 
Begränsat antal deltagare till 8 st.

I kursavgiften ingår 2 st terapitimmar, för den som vill och 3 st extra timmar till reducerat pris.

Kursmaterial, frukt och fika ingår.
 


 
 

Här kommer några av recensionerna från kursdeltagarna som avslutade kursen i juni -23