Mobil Logo Yvpnne

Samtalsterapi

I en lugn och trygg miljö skapar vi det frigörande samtalet. Jag har många verktyg i min låda. Andning, regression, rörelse, färger, lera är några exempel.
 

Pris: 800  kr/timme

Regression

Regression betyder återupplevelse eller tillbakagång. Du leds tillbaka till barndomen eller tidigare liv på ett tryggt sätt. Syftet är att kunna göra sig fri från minnen, känslor, bilder och händelser som har lagt sig som en blockering och visar sig som en fysisk eller psykisk smärta. Du lär känna dig själv på djupet och hittar förklaringar till det "oförklarliga".

Symbolterapi

Det som kan kännas svårt att fånga i ord kan vi förmedla med hjälp av bilder, sagor, myter och i våra drömmar.Vi har mycket att vinna på att utveckla kontakten med vårt inre.

Jag arbetar med människors längtan till ett ökat kreativt medvetande liv och känsla
- en önskan om utveckling.

Utöver det verbala samtalet arbetar jag också med bilder, symboler, drömmar, massage och andningen.

På livets stig förs vi ibland på vägar som kan vara svåra att hantera ensam. I sorgen, krisen, krångel i relationer, olika beroenden, det är då det kan vara skönt att prata med någon utomstående.
 

"Att våga är att förlora fotfästet en liten stund, att inte våga är att förlora sig själv."/Sören Kierkegaard